Kursus-kursus wajib universiti seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan kursus wajib USIM ialah kursus-kursus wajib yang disyaratkan oleh USIM kepada sebahagian pelajar fakulti di USIM bagi membekalkan para pelajar dengan ilmu integrasi naqli dan aqli.