1. Kualiti Program: Memastikan setiap kursus di fakulti mencapai sekurang-kurangnya 30% blended learning.

2. Kualiti Proses P&P: Memastikan 100% fail pengajaran yang lengkap diterima fakulti 4 minggu selepas semester baharu.

3. Kualiti Proses P&P: Memastikan 100% pensyarah mendapat markah e-nilai melebihi 80%.