Ya. Kursus wajib universiti hendaklah diikuti oleh semua pelajar pra siswazah USIM dan wajib lulus untuk keperluan pengijazahan. Manakala kursus wajib USIM pula perlu diambil oleh sebahagian pelajar pra siswazah yang ditetapkan dan wajib lulus untuk keperluan pengijazahan.