Audit pemantauan sistem pengurusan kualiti telah berlangsung pada 12 Mac 2024.