Terima kasih kepada ahli keluarga PPT Dan semua pihak terlibat kerana menjayakan program lawatan akredetasi penuh PhD Sains Sosial oleh MQA pada 2-3 Mei 2023.