Pelajar lepasan Diploma boleh dipertimbangkan untuk pengecualian daripada mengambil kursus tertentu yang ditawarkan oleh PPT atau dibenarkan untuk memindahkan kredit dengan syarat memenuhi kriteria / syarat-syarat yang telah ditetapkan.