Senarai Kursus wajib universiti:

 1. UTC1012 Penghayatan Etika dan Peradaban
 2. UTP1012 Falsafah dan Isu Semasa
 3. UTK2012 Pemikiran Kreatif dan Penyelesaian Masalah
 4. UTQ1042 Al Asas Fi al Quran wa as Sunnah
 5. UBY1012 Bahasa Melayu Komunikasi
 6. UTS1012 Pengantar Sains Islam
 7. UTD2052 Dakwah dan Sirah Nabawiyyah
 8. UTD1012 Akidah dan Tasawuf
 9. UTF1032 Al Madkhal ila Al Fiqh Al Islamiy
 10. UTI1012 Pengantar Pengajian Islam (QHOO sahaja)
 11. UTU3012 Keusahawanan
 12. UTC1022 Ethics and Civilization

Senarai kursus wajib USIM:

 1. UTH3012 Pengajian Halaqah
 2. UTT3012 Pengantar Kitab Turath