Pada 5 Oktober 2023, bengkel penulisan artikel jurnal berimpak tinggi telah diadakan di Pusat Pengajian Teras, USIM. Bengkel ini dianjurkan oleh ahli jawatankuasa penyelidikan dan persidangan PPT. Penceramah yang dijemput adalah Prof. Dr. Mohd Roslan Mohd Nor, iaitu ketua jurnal al-tamaddun. Semoga penganjuran bengkel ini mampu memberi manfaat kepada semua yang hadir.