Kursus yang ditawarkan di PPT ialah kursus wajib universiti dan kursus wajib USIM.