KATA ALUAN PENGARAH

Aluan Pengarah 2019-01-03T16:52:01+00:00

Bismillahhirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan kunjungan kalian ke Pusat Pengajian Teras (PPT) Universiti Sains Islam Malaysia dengan permulaan bicara ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.

PPT merupakan salah sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) di USIM yang berfungsi memberikan khidmat kepada pembangunan dan pemantapan akademik pelajar secara menyeluruh. Terdapat dua buah unit ditempatkan di bawah pengurusan PPT iaitu Unit Kursus Wajib Universiti (UKWU) sebagaimana yang dinyatakan dalam matapelajaran Pengajian Umum (MPU) dan Unit Kursus Wajib USIM (UKWUSIM).

PPT menawarkan kursus-kursus yang bertaraf Wajib Universiti (WU) bagi peringkat sarjana muda dan sarjana. Pusat ini memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan pencapaian akademik pelajar menerusi penawaran kursus teras yang membentuk struktur program pengajian pelajar. Selain daripada menawarkan kursus WU, PPT juga bertanggungjawab mengendali dan menganjurkan program tahunan iaitu Persidangan Antarabangsa Tamadun, Etnik dan Turath Islami (i-STET) dan juga Seminar dan Pameran Produk Kreatif (SPARK).

Informasi yang dipaparkan menerusi laman sesawang ini diharapkan mampu memberi gambaran secara menyeluruh tentang usaha PPT dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang sesuai dengan moto USIM iaitu BERILMU, BERDISIPLIN dan BERTAKWA.

Terima kasih.

DR. WAN MOHD FAZRUL AZDI BIN WAN RAZALI
Pengarah
Pusat Pengajian Teras