Bengkel ini telah diadakan pada hari Jumaat hingga Sabtu, bertarikh 10 hingga 11 Mac 2023, bertempat di
KAIZEN HOTEL & SUITES MELAKA. Tujuan bengkel ini diadakan adalah bagi melihat hala tuju Pusat Pengajian Teras, selari dengan visi, misi dan objektif USIM. Pelbagai program telah dirangka dan insyaAllah akan dilaksanakan pada tahun 2023.