Unit Kursus Wajib USIM

education : Illustration art of a hands book logo with isolated background

 

Unit Kursus Wajib USIM (UKWUSIM) berfungsi sebagai unit yang menguruskan dan http://wsosp.pl/index.php/levitra-canada-generic/ menyelaraskan kursus-kursus wajib yang diarahkan oleh USIM kepada pelajar dari semua fakulti di USIM bagi membekalkan para pelajar dengan ilmu integrasi naqli dan aqli.

 

Pada masa ini, terdapat satu (1) kursus di dalam UWKUSIM iaitu :

•    UTH3012 Pengajian Halaqah

Ketiga-tiga kursus ini juga diterapkan dengan pendekatan integrasi aqli dan naqli di dalam silabus kursus selaras menjadikan pelajar USIM unik berbanding pelajar lepasan institusi pengajian tinggi (IPT) yang lain.