Galeri PPT

 

Majlis Perasmian Bangunan Baharu Pusat Pengajian Teras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 Peringkat Universiti Sains Islam Malaysia

 

 Program Ihya' At-Turath Al-Islami (i-Turath) 2015

 

 

Seminar dan cialis with mastercard Pameran Reka cipta Produk Kreatif  2016 (SPARK)

 

Wacana Intelektual Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majlis Penutup Bulan Bahasa Kebangsaan 2017 Peringkat USIM