Seminar dan Pameran Produk Kreatif

Seminar dan Pameran Produk Kreatif (SPARK) merupakan satu daripada aktiviti yang melibatkan para pelajar Tahun 2 secara langsung dalam aspek pemahaman secara praktikal tentang pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah. SPARK dibuat bagi memberi ruang dan viagra online without prescription best price improvement with peluang kepada para pelajar bagi membangunkan idea-idea yang mereka jana semasa sesi pembelajaran UTK2012 Pemikiran Kreatif dan Penyelesaian Masalah. 

Program ini bertujuan membina kemahiran berfikir secara kreatif untuk penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar dengan kaedah memperkenalkan mereka kepada cara-cara mencipta idea baru, mencerna idea kepada produk, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai objektif seperti berikut:

1. Memperkasa dan membentuk pelajar untuk menguasai dan mengamalkan aspek kreativiti dan inovasi dengan lebih berkesan.

2. Meningkatkan kefahaman konsep pemikiran kreatif dan kepentingan kretiviti dalam menyelesaikan masalah.

3. Menggalakkan penciptaan idea baru, menjelaskan idea dan mencerna idea kepada penghasilan produk kreatif serta inovatif.

Pameran Produk Kreativiti Pelajar dipecahkan kepada beberapa kategori iaitu Sains dan cialis okay for women click here Teknologi (Science and viagra cialis online Technology), Seni dan Rekacipta (Art and Design), Teknologi Hijau (Green Technology), Makanan dan Minuman (Food and Beverages), Kualiti dan Kehidupan Manusia (Quality and Human Life). Daripada projek tersebut mereka akan menghasilkan prototaip terbaik.

Satu daripada prototaip yang telah dikomersialkan adalah sejadah yang bercahaya di dalam gelap (glow in the dark). USIM telah menjadikan produk tersebut sebagai cenderamata khas USIM bagi tanda ingatan kepada para pelawat yang datang melawat USIM.